Kooli lõpetas 26. lend

Pikk ja kosutav suvepuhkus on tänaseks otsa saanud. Meie kooliuudistest on aga täiesti välja jäänud järjekordne pereheitmine. 18. juunil lõpetas kooli 26. lend.

26lend

Sära silmadesse, rõõmu, julgust, teotahet ja aktiivsust teile, armsad noored!

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Kevad koolis oli tulvil tervist toetavaid tegevusi

Vaevalt oli lumi sulanud, kui algas orienteerumisõpe, mis tipnes 2.mail võistlusega, mille start oli avatud kõigile. Meid ümbritsev mets on ajaga muutunud ning kaardid, mis on valminud 2007. aastal, erinevad suuresti hetkeseisust. Seetõttu tuli kasuks ka asimuudi võtmise oskus, looduse tundmine, loomingulisus ja ettekujutusvõime. Päeva parima tulemuse saavutas Egon Talisoo 9. klassist.
28. aprillil toimus tantsupäev hip-hop stiilide õpetaja Sandra Kattai JJ-Street Dance 
Company-st juhtimisel. Palava harjutamise tulemusena omandasid 20 vapramat poissi-tüdrukut küllaltki keerulised liikumiskombinatsioonid ka vaatajaile nauditavaks esinemiseks. Ülejäänud tantsijad astusid kõrvale enne lõppu vastavalt kurnatuse saabumise kiirusele.
Orienteerumispäeva ja tantsupäeva tegevusi toetas Rapla maakonna tervisenõukogu.
Kooliaasta lõpetas traditsiooniline maastikumäng, mis haaras kogu kooliperet ja õppeaineid. Üksteist 4-5 liikmelist võistkonda läbisid orienteerumiskaardi abil 11 kontrollpunkti, kus lahendati kõikvõimalikke nupukust, osavust, koostööd, teadmisi, kiirust ja otsustamist vajavaid ülesandeid. Rändkarika omanikuks sai võistkond koosseisus: Keithlyn Pajo, Antti Matskoit, Kaisa Laura Viira, Kendra Loose ja Markus Sillavere.
Viisime läbi kergejõustiku spordipäevad, milles 1.-5. klass sooritas 4 ala ja 6.-9. klass 6 ala. Kõik osalenud õpilased said diplomi, kus kirjas tema käesoleva hetke tulemused, et iseenda arengul ikka pilk peal hoida ja eesmärke seada.
Osalesime ka 6.-7. klassi segavõistkonnaga heategevuslikul teatejooksul ja Rapla piirkonna algklasside kergejõustikuvõistlusel, kus Kendra Loose ja Kristjan Laidoner saavutasid palliviskes 2. koha.
Reet Tiisaar
inimeseõpetuse ja kehaise kasvatuse õpetaja

 

 


 

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Lasteaia luuleõhtu

11. aprillil toimus traditsiooniks saanud Lepatriinu ja Jõmmu rühma ühine kevadine luuleõhtu.
Eelnevalt õppisid lapsed koos vanematega selgeks ühe luuletuse ning esitasid selle siis luuleõhtul. Luuletuste teemad olid väga erinevad, kes luges printsessiks olemiseks, kes liisusalmi, kuid enim puudutasid luuleread just kevadet, mis hetkel meid kõiki rõõmustamas.
Lisaks laste etteastele said ka vanemad end proovile panna kirjutades luuletust ning seda hiljem ka esitades. Vanemad olid väga loomingulised, nii valmisid vahvad luuletused, mis olid igaüks isemoodi kuid kinnitasid kõik, et igaühes meist on natukene luuletajat.

Toredat õhtut jätkas üllatuskülaline, kirjanik Pille Matt, kes haaras enda kõrval olevast vahvast koolikotist raamatu „Nukupiiga Saara Kai“ ning rääkis selle valmimisest kohalolijatele. Lisaks said lapsed koos vanematega kirjaniku juhendamisel valmistada paberist talumaja. Soovijad said mängida raamatu tegelastega – päris kaltsunukkudega Saara Kai, Julia ja Sofiga.
Täname vanemaid ja tublisid lapsi, kes kõik koos ürituse kordaminekule kaasa aitasid.
Lasteaiaõpetaja Helen Siniallik

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Teeme ise teatrit

Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaiarühmadel on ilus traditsioon tähistada märtsikuus koos teatripäeva. Lapsed õpivad, harjutavad pikalt ja esitavad teistele oma näitemänge. See on alati väga tore päev, täis rõõmu ja lusti.
Tänavune teatripäev toimus 29. märtsil Purkus. „Muumi“ rühmale tulid oma toredate etendustega külla Kabala „Jõmmu“ ja „Lepatriinu“ rühmad ning Lipa lasteaiarühm „Lustilapsed“. Meie teatripeole tuli ka üllatuskülaline.
Laste ja õpetajate kogunemisel täitus meie vana „koolimaja“ sigina ja saginaga ja pisut ka esinemistele eelneva pabinaga. Lapsed on julged esinejad, nemad ei pabista, pabistajad on ikka meie õpetajad – kas kõik õpitu on meeles?
Peale tervituskõnet loositi esinemisjärjekord. Väikesed näitlejad „Lepatriinu“ ja „Jõmmu“ rühmadest esitasid lustliku etenduse „Karu Katariina sünnipäev“. Karutüdruk Katariina valmistus hoolega oma sünnipäevapeoks, tegi tordigi. Külalisi lauda kutsudes aga avastati, et ilus ja kindlasti väga maitsev tort on kadunud. Selgus, et paharetid olid hundikutsikad, kes õnneks oma halvast tembust aru said ja tordi tagasi tõid. Näidendis oli toredaid laule ja tantse, kaasatud olid ka kõige pisemad, kes väga toredasti ja julgelt esinesid.
Lipa tublid „Lustilapsed“ mängisid koos õpetajatega armsa jutukese kolmest karust ja Annekesest, kes metsa eksis, kuid peale väikeseid sekeldusi ikkagi õnnelikult koju tagasi jõudis.
Muumi“ rühma pisikesed näitlejad mängisid oma versiooni tuttavast muinasjutust „Tare-tareke“. Tareke laval oli küll väike, aga kõik tragid metsaelanikud võeti hea meelega enda juurde elama. Sest koos ongi lõbusam! Ainult karu ei mahtunud tarre ja lammutas selle kogemata, kuid ehitas uue ja suurema! Uude tarekesse mahtusid lahedasti ära kõik elanikud ja koos oli väga tore.
Pisikesed näitlejad olid tublid, õpetajad samuti. Kiitma peab meie lapsi, kes vaikselt ja tähelepanelikult etendusi jälgisid.
Üllatuskülaline teatripäeval oli meie maakonna rahvakultuurispetsialist, rahvamuusik ja Kehtna Kunstide Kooli õpetaja Mari Tammar. Lapsed said tänu Marile tuttavaks torupilliga, vilepilliga ja parmupilliga ning laulsid toredaid rahvalaule. Mari Tammari esinemine oli väga huvitav nii lastele kui ka õpetajatele – laule lauldi kaasa, pillimängu kuulati vaikselt ja tähelepanelikult.
Teatripäevast jäi esinejatele mälestuseks pisike tänukiri ja kommipakk. Mari päeva tegi säravaks kimp kollaseid tulpe.
Lasteaiaõpetajad Tiina Vaiksaar, Marit Rahkemaa

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Lugemislaager koolis

Veel enne vaheaja algust toimus meie koolis esimene lugemislaager õpilastele.
Videopäeviku koostas õpetaja Janne.
Aitäh innukatele lugejatele ja töötubade tegijatele ning abilistele!

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Tüdrukute nädal

Meie tüdrukute nädala tegemiste videopäevik on leitav siit!
Aitäh osalejatele ja juhendajatele!

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Keskkonnanädal

Keskkonnanädala raames tuli 17. veebruaril Kabala õpilastele külla Keskkonnabuss. Õppetöö toimus neljas töötoas ja kestis neli tundi.
1.-6. klassi õpilastele toimus kaks programmi: „ Üks jahimees läks metsa“ ja „Meie jalajäljed“. Lapsed said teada, millised on päriselt jänese, nugise, kähriku jt väiksemate loomade nahad ja koljud; kus nad elavad ja mida söövad. Jalajälje programm püüdis õpilastele piltlikult selgitada, kui suur on meie jalajälg meie ühise Maa peal ehk kas me ikka mahume siia ära.
Samal ajal läbisid 7. klassi õpilased programmi „Oma või võõras?“, kus tutvustati õpilastele, kes on võõrliik; kust nad tulnud on; millist ohtu nad meie loodusele kujutavad ning millised loomad on Eestis võõrliigid. 8. ja 9. klass mängisid keskonnateemalist mängu „Kus on elu mõistlikum ja säästlikum?“
Kaks tundi möödus väga kiiresti ja seejärel toimus programmide vahetus. 7. klass sai samuti mängida keskkonnamängu ja 8.-9. klass hakkas tegelema müra uurimisega. Koolimaja erinevates kohtades võis kohata õpilasi ringi liikumas müramõõtjatega ning tehti kindlaks, kus ja millal on kõige vaiksem ja kõige mürarikkam koht koolimajas. Ühiselt arutleti miks ja kuidas on liigne müra kahjulik ning kuidas saaksid õpilased kaasa aidata, et müra oleks vähem.
Kokkuvõtteks võib öelda, et oli teistsugune koolipäev kui tavaliselt. Õpilastel oli võimalus ise uurida ja katsetada, arutleda ja analüüsida. Ka õpetajad jäid päevaga rahule ja tõdeti, et nii mõnegi teadmise võrra saadi targemaks ja teadlikumaks.

Aitäh Keskkonnabussi töökatele õpetajatele ja kõikidele Kabala õpetajatele, kes aitasid kaasa päeva õnnestumisele!
loodusainete õpetaja Ülli Toomemäe

 

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar