Poistenädala videokokkuvõte

14. – 18. novembril oli meie koolis poistenädal. Nii poisid kui tüdrukud võtsid neile antud ülesannetest aktiivselt osa ning nautisid kogu nädalat. Lähemalt vaata tegemisest siit.

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Lustilapse rühma sünnipäevapidu

3. novembril toimus Lipa lasteaiarühmas Lustilaps väga tore sündmus, nimelt on Lipa lasteaed töötanud valla allasutusena 25 aastat.
Õigupoolest alustas lastehoid tööd 26 aastat tagasi Raikküla kolhoosi alluvuses. Tööd alustati Raikküla kolhoosi Lipa klubi ruumides. Lasteaia juhatajaks sai Gerta Kaselaan. Õpetajaabina töötas Ludmilla Kasari. Lastele käis joonistamist õpetamas Aime Aus. Muusikat õpetas Heldi Tagel. Toitlustamisega tegeles Raikküla kolhoosi söökla. Toit toodi lasteaeda konteinerites. Lastehoiu nimi oli Mängunurk.
Alates 1991. aastast läks lasteaed Raikküla valla alluvusse. Samal aastal tuli õpetajana tööle Merike Lehtsalu ning töötas siin 20 aastat. Õpetajaabina asus tööle Maris Väli, sel ametikohal töötas ta 16 aastat. Tema asemele asus Marit Rahkemaa. Peale Gerta Kaselaane lahkumist tuli lasteaia juhatajaks Tiina Heinsoo, sel ametipostil töötas ta ühe aasta.
1996.a. sügisel kolis lasteaed Lipa koolimajja, kus asub tänaseni. Lühemat aega on lasteaiaõpetajatena töötanud Ester Luik, Marika Maltsar, Talvi Tuhkanen ja Merle Piirsalu. Õpetajaabidena on töötanud Tiina Rais-Raist, Malle Bergstein, Ainu Pailk ja Jaana Aedla. 2005. aastal asus liikumisõpetajana tööle Eha Pärdi, kes lisaks sellele asendab vajadusel õpetajaid ja õpetajaabisid.
Praegu töötavad Lustilapse rühmas õpetajad Ly Vaikmets-Vain, Tiina Viin, Eha Pärdi ja Heldi Tagel ning õpetajaabi Margit Pihelgas. Lastele valmistab maitsvat toitu Pilve Raudsepp, sooja toa eest hoolitseb Peeter Pärdi. Juhatajatena on töötanud Gerta Kaselaan, Tiina Heinsoo, Ain Pildre, Piret Urtson, Maire Roht.
Kõige pikemat aega on lasteaias töötanud Heldi Tagel (26 aastat), Merike Lehtsalu (20 aastat), Maris Väli (16 aastat), Eha Pärdi (11 aastat), Tiina Viin (6 aastat).
Õhtune peomeeleolu oli ülev. Lustilapse lapsed laulsid lõbusaid laule ja lugesid ka luuletusi, mis olid pühendatud isadele, sest ees ootas isadepäev. Seejärel astusid lavale külalisesinejad Kabala Lasteaiast-Põhikoolist ja Rapla Muusikakoolist. Suure üllatuse valmistas viiuliduo kahe palaga. Vilistlane Merily Vinter esines kahe kauni lauluga.
Järgnesid tänusõnad töötajatele ja koostööpartneritele. Endised töötajad said kingiks endavalmistatud kastanimunaordenid. Tänukirja pälvisid Merike Lehtsalu, Lea Luhari, Heldi Tagel, muusikakool, vallavalitsus ja teised head koostööpartnerid.
Pidu jätkus meeleolukate ühistantsudega. Kõrvalruumis ootas aga uhke sünnipäevatort ja suupisted. Kohvilauas oli tore võimalus meenutada möödunut ja vestelda päevakajalistel teemadel.
Heldi Tagel, Tiina Viin

 

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Tegemised loodushariduse vallas

14. oktoobril külastasid 1.-3. klassi õpilased Kik-i projekti raames Tallinnas Energiaavastuskeskust. Alustati sissejuhatava maja tutvustusega ja seejärel algas esimene õppeprogramm „Avasta elekter”. Õpilastele tehti üksipulgi selgeks, mis on vooluring ja millistest osadest see koosneb. Üheskoos arutleti elektri teemal ja õpilased said ka ise aktiivselt katsetes osaleda. Lastele meeldib alati, kui tehakse pauku ja seegi kord jäänud „välk ja pauk” tulemata.
Järgmisena ootas õpilasi planetaariumietendus „ Tähetolm ja päikesepere”, kus tutvuti lähemalt päikesesüsteemi planeetidega. Rännak universumis kestis 40 minutit. Peale planeetide tundmaõppimist siirduti staatilise elektri katsele. Seal oli kõigil võimalik saada oma juuksed püsti, ka õpetajatel, ja kõrvalseisjatel oli väga lõbus seda vaadata.
Viimane õppeprogramm „Maisikepike ja prügi ärakaotamine” selgitas õpilastele, kuidas on inimkonna arenguga kaasnenud järjest enam suurenenud prügi tootmine. Tehti katse, et selgitada, millised peaksid olema pakendid, et need ei kuhjuks ega tuleks pidevalt juurde. Katse lõpuks jõutigi järeldusele, et pakendeid oleks mõistlik toota sellistest ainetest, nt tärklis, mis looduses lagunevad ega jää keskkonda koormama.
Õppekäik Energiaavastuskeskusesse meeldis väga nii õpilastele kui ka kaasas olnud õpetajatele ja kindlasti on nüüd õpetajatel elektrist rääkida lihtsam ja õpilastele õpitut meenutada.
2. novembril oli kogu kooliperel võimalus osa saada Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teabekeskuse poolt korraldatud kalanduse õpitubadest. Esmalt toimus teoreetiline osa, kus räägiti Läänemere kaladest, kalandusest, kalast inimeste toidulaual, kalade uurimisest ja võõrliikidest, õpiti kalu tundma fotode pealt. Teine tund oli praktiline – õpilased said ise teadlaste poolt kaasavõetud kalu lahata ja tundma õppida kala siseelundeid.
Kui esialgu kirtsutati kalalõhna peale nina ja tundus võõrastav hakata kala noa ja kääridega lõikama, siis töötoa lõpuks olid peaaegu kõik väga hakkamas ise teha ja uurida. Paljudele õpilastele oli see esimene kord üldse kala oma käega katsuda ja lahata.
Seegi oli üks teistmoodi koolitund ja nii õpilased kui õpetajad said teadmiste ja kogemuste võrra rikkamaks.
Õpetaja Ülli Toomemäe
kalandus1 kalandus2

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Sügisesed spordiuudised

16. septembril toimus koolis jalgpalliteemaline spordipäev, liitusime ka sel aastal üle-euroopalise liikumisnädalaga. Spordinädala eesmärgiks on tõsta elanikkonna liikumisharrastuse ja spordialast teadlikkust. Spordinädala esindaja Eestis on Ühendus Sport Kõigile, kellelt saime auhindade paki. Õpilased sooritasid jalgpallidega teatevõistlusi, žonglöörimist jalal ning mängu „viga või värav“ 6 võistkonna vahel. Lõpuks toimus jalgpallimäng 2 valikmeeskonna vahel, milles ainukese värava lõi Jaanis. Meie parimad palli kõksijad olid: Kevin 31x, Rudolf 24x ja Hardi 20x.
29. septembril oli suurjooksu päev. Kooli sünnipäevajooks „Kabala Kablutamine“ toimus 16-ndat korda, osales 72 jooksu- ja matkasõpra, ühes teistega startisid metsarajale ka noored emad lapsevankritega. Ilm oli suurepärane, osalejad rõõmsad. Noorema vanusegrupi kiireimad olid Lisette Toomla ja Tarmo Kivilo. Vanema astme parimad olid Marliis Siniallik ja Hardi Voomets. Täiskasvanute grupi võitjad olid Maiu Kalmus ja Kaarel Piirsalu. Täpsema protokolli võid leida aadressilt raplamsl.ee kalendrist.
5. oktoobril toimus lasteaia spordipäev. Lapsed otsisid pildivihje abil metsast üles 8 orienteerumis- tähist. Seejärel said kõik selgeks mõned lõbusad liikumismängud
jalgpallidega.
14. oktoobril kutsusime külla Kaiu Põhikooli meeskonna, et mängida üheskoos jalgpalli Kabala-Kaiu rärdkarikale. 2×20 minutilise mänguajaga lahing lõppes seekord meie poiste kasuks seisuga 3:2.
4. novembril toimus väga pikaajalise traditsiooniga klassidevaheline rahvastepalli karikavõistlus. Kaunid Gildemanni dolomiidist karikavanakesed said juba 20 aastaseks. Noorema vanusegrupi võitjaks mängisid end 2. ja 4. klass ühise tiimina. Vanema astme võitjaks tuli 7. klass.
Ülevaate koostas Reet Tiisaar


Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Lumine lõikuspidu

Neljapäeva, 3. novembri õhtul toimus koolimajas algklasside „Lõikuspidu”, kuhu olid oodatud õpilased koos vanematega. Tulid need, kes tulla said.
Alustuseks mängisime liikumismängu „Lambad, lambad tulge koju”, seejärel jagunesime kolmeks võistkonnaks ning suundusime takistusrajale.
Takistusrada algas külviga, kus kõik võistkonnaliikmed said peotäie ube millest moodustasime ühiselt oapeenara. Järgmisena pidi jänesehüpetega trepist teisele korrusele minema, seal võistkonnaga ühiselt keksu läbima ja edasi mõistatusi lahendama hakkama. Tegemist oli päris keerulise pähkliga, võitjaks tuli Markuse isa võistkond. Mõistatustega koos sai iga võistkond ühe sulghääliku, millega tagasi saali minna. Saali seinal oli peidus üks soov, mis tuli ühiselt lahendada paigutades olemasolevad tähed õigetesse kohtadesse. Õpetaja Janne esitas mõistatusi, mille õigete vastuste esitäht aitas lahendusele jõuda. Sooviks oli „Jätku leiba!”
Lõpetuseks mängisime traditsioonilise laulumängu „Me lähme rukist lõikama”.
Osalenud lastel ja vanematel oli lõbus üheskoos aega veeta.
Suur tänu osalejatele!
Õpetajad Hele, Janne ja Anu

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Kooli lõpetas 26. lend

Pikk ja kosutav suvepuhkus on tänaseks otsa saanud. Meie kooliuudistest on aga täiesti välja jäänud järjekordne pereheitmine. 18. juunil lõpetas kooli 26. lend.

26lend

Sära silmadesse, rõõmu, julgust, teotahet ja aktiivsust teile, armsad noored!

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Kevad koolis oli tulvil tervist toetavaid tegevusi

Vaevalt oli lumi sulanud, kui algas orienteerumisõpe, mis tipnes 2.mail võistlusega, mille start oli avatud kõigile. Meid ümbritsev mets on ajaga muutunud ning kaardid, mis on valminud 2007. aastal, erinevad suuresti hetkeseisust. Seetõttu tuli kasuks ka asimuudi võtmise oskus, looduse tundmine, loomingulisus ja ettekujutusvõime. Päeva parima tulemuse saavutas Egon Talisoo 9. klassist.
28. aprillil toimus tantsupäev hip-hop stiilide õpetaja Sandra Kattai JJ-Street Dance 
Company-st juhtimisel. Palava harjutamise tulemusena omandasid 20 vapramat poissi-tüdrukut küllaltki keerulised liikumiskombinatsioonid ka vaatajaile nauditavaks esinemiseks. Ülejäänud tantsijad astusid kõrvale enne lõppu vastavalt kurnatuse saabumise kiirusele.
Orienteerumispäeva ja tantsupäeva tegevusi toetas Rapla maakonna tervisenõukogu.
Kooliaasta lõpetas traditsiooniline maastikumäng, mis haaras kogu kooliperet ja õppeaineid. Üksteist 4-5 liikmelist võistkonda läbisid orienteerumiskaardi abil 11 kontrollpunkti, kus lahendati kõikvõimalikke nupukust, osavust, koostööd, teadmisi, kiirust ja otsustamist vajavaid ülesandeid. Rändkarika omanikuks sai võistkond koosseisus: Keithlyn Pajo, Antti Matskoit, Kaisa Laura Viira, Kendra Loose ja Markus Sillavere.
Viisime läbi kergejõustiku spordipäevad, milles 1.-5. klass sooritas 4 ala ja 6.-9. klass 6 ala. Kõik osalenud õpilased said diplomi, kus kirjas tema käesoleva hetke tulemused, et iseenda arengul ikka pilk peal hoida ja eesmärke seada.
Osalesime ka 6.-7. klassi segavõistkonnaga heategevuslikul teatejooksul ja Rapla piirkonna algklasside kergejõustikuvõistlusel, kus Kendra Loose ja Kristjan Laidoner saavutasid palliviskes 2. koha.
Reet Tiisaar
inimeseõpetuse ja kehaise kasvatuse õpetaja

 

 


 

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar