Kooli lõpetas 28. lend

Tuult tiibadesse ja õnne teile, 28. lend!

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

Keskkonnahariduslikud õppekäigud Kabala Lasteaias-Põhikoolis lõppeval õppeaastal

Kik-i projekti raames käisid kõik lasteaialapsed sügisel Kurgja Talurahvamuuseumis, et osa saada programmist „Talulapse tegemised”. Tutvuti talus tehtavate töödega, sealhulgas talulapse töödega ja talus peetavate loomadega. Õpiti tundma loodust ja iga laps sai meisterdada ühe vanaaegse mänguasja taaskasutatavast materjalist.
1.-3. klassi õpilased külastasid Eesti Loodusmuuseumi, kus tehti tutvust Eesti looduses elavate imetajate ja lindudega läbi erinevate aastaaegade. Õpiti tundma loomade-lindude kohastumusi, tuletati meelde toiduahelaid ja toiduvõrgustikke. Veetaimede ja -loomade programmis õpiti veeorganismide kohastumusi ja arutleti selle üle, kuidas inimesed saaksid kaasa aidata vee-elustiku säilimisele ja arengule.
Kevadel sõitsid 7.-9. klassi õpilased Tartusse Tartu Ülikooli Loodusmuuseumisse, kus toimus „Loomastiku mitmeskesisuse praktikum”. Kõikidel õpilastel oli võimalus osa võtta seitsmest rühmatööst, näiteks määrata nahatükkide ja koljude järgi imetajaid, kodade järgi tigusid ja karpe, linnulaulu järgi laululinde, kahepaiksete piltide ja kirjelduste abil kahepaikseid jne. Lisaks tutvuti ka suurepärase uuenduskuuri läbi teinud loodusmuuseumiga ja seal olevate eksponaatidega.
Viimaseks õppekäiguks oli Nõva Külastuskeskuse programm „Elu Läänemere ääres”, mille käigus 4.-6. klassi õpilased uurisid Läänemere mõju ümbritsevale loodusele ja inimesele; kuidas meri mõjutab maismaaelanikke ja kuidas inimene mõjutab Läänemerd. Õpiti tundma kes ja kuidas elab Läänemeres ja mere kaldal. Tehti retk läbi metsa mere äärde ja mere äärest korjatud karpide kodadest oli igaühel võimalus teha endale õppevahend liikide määramiseks. Väga huvitav oli ka külastuskeskus, kus on mitmeid harivaid ekspositsioone, sealhulgas erinevate liivade kogu, mida on aidanud koguda paljud inimesed, kes reisil käies toovad kaasa eri paikkondade liiva üle terve maailma. Igaühel on võimalus liivasid võrrelda nii värvuse kui ka liivatera suuruse järgi.
Tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele oleme saanud juba kolmel õppeaastal käia õpilastega erinevatel õppekäikudel ja koos sellega pakkuda õpivõimalusi väljaspool kooli ning laiendada õpilaste silmaringi ja täiendada teadmistepagasit.

Suur tänu ka kõikidele õpetajatele, kes selle projekti läbiviimisele on kaasa aidanud.
Ülli Toomemäe
õpetaja ja projektijuht

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

Võta laps tööle kaasa!

Gleni ema töötab Kohila Vineeris ja meie oma klassiga saime võimaluse 29. märtsil minna vaatama, mida selles ettevõttes tehakse. Me sõitsime rongiga Kohilasse ja ettevõttesse oli veel päris pikk maa kõndida. Meid võttis vastu Vaido Kala ja andis meile kollased vestid, mis me pidime selga panema sellepärast, et kõik teaksid, et me oleme külalised, ja ette pidime panema kaitseprillid. Ta ütles veel, et me ei tohi puudutada masinaid ja ei tohi astuda üle kollase joone, muidu jääb tootmine seisma. Alguses me läksime suurte kasepuude hunnikute juurde ja seal ootas meid teine töötaja. Sixten rääkis meile, mis on vineer ja kus seda kasutatakse, edasi läksime ühe basseini juurde, kus leotati kasepalke, seal oli õudne hais.
Ja siis läksime tootmishoonesse, seal oli suur müra ja maas olidki need kollased jooned, millest ei tohtinud üle astuda. Kõigepealt nägime, kuidas palgid kooriti ja kuidas sellest saeti õhukesed kihid, mille nimi on spoon. Natuke kaugemal kohtasime ka Gleni ema, kes töötas kuivati juures ja ta pidi kogu aeg arvutiekraani vaatama. Saime Gleni emale lehvitada.
Edasi me nägime, kuidas spooni sorteeriti ja õmmeldi ja kuidas vineer valmis tehti. Kõige lõpus vaatasime kontoris videot selle vabriku ajaloost. Saime veel teada, et tegelikult kuulub vabrik lätlastele ja seal on Euroopa kõige moodsam sisustus ja igasugused kaamerad, mis jälgivad, et vineer saaks tugev ja korralik.
Pärast video vaatamist oligi see tore käik läbi. Mulle meeldis seal väga ja ma sain teada, mis üleüldse vineer on ja kuidas seda tehakse. Vineer on mitmest õhukesest kaseplaadist kokkuliimitud materjal. Ma tahaks sinna veel minna, sest ma tunnen selle vastu niiväga huvi ja arvan, et see töö sobib mulle kui ma suureks saan. Ma tahaks töötada seal masina peal, kus oli Gleni ema, aga võib-olla ka seal, kus spooni kokku õmmeldi. Nägin, et seal töötavad toredad ja lahked inimesed.
Margit

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

Jõulunädala tegemised

Killukestega meie jõulunädalast soovin kõigile rõõmsaid jõule!

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

Jõulueelsed askeldused

Kabala Lasteaias-Põhikoolis õpib algklassides 29 õpilast. Meid on parasjagu nii palju, et tunda ennast mõnusalt ja koos põnevaid asju ette võtta. Koos tegutsedes kasvame hoolivateks ja kaaslastega arvestavateks inimesteks. Ühistegevused aitavad esimese klassi õpilastel koolieluga kohaneda ja koolikaaslastega sõbraks saada.
Aastate jooksul on välja kujunenud palju traditsioonilisi ettevõtmisi. Et ühiselt aega veeta, on kooli oodatud kõik pereliikmed. Tore on, kui osaleb terve pere, nii suured kui väikesed.
Teisipäeva õhtupoolikul kogunesimegi taas koolmajja, et valmistada midagi kaunist ja põnevat jõuludeks. Valmis oli seatud neli erinevat töötuba: käbidest meisterdamine, lumekuulide valmistamine, küünlalaternate silikoonitamine ja õnneämblike nikerdamine. Siinkohal suur tänu õpetaja Jannele, kes meile appi tuli! Osavõtjaid oli mõnusalt palju, kõigile jätkus lusti koostegemisest, valmisid vahvad jõulukaunistused, tunti rõõmu koosveedetud ajast ning uutest oskustest midagi oma kätega valmistada.
Mõnusat, piparkoogihõngulist jõuluaega kõigile!
Õpetajad Hele, Kaia, Anu

Pildigalerii

 

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

Sügisesed askeldused aias ja põllul

Sügis on oma värviliste lehtedega avanud meile imelise raamatu. Aiast ja põllult on koristatud saak.
Uurisime meiegi koos õpilastega kuidas saak salve ja leib-piim lauale saavad.
1.-3. klassi õpilased käisid C. R. Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal uudistamas sügiseseid töid ja tegemisi talus, näha sai ka vanaaaegseid talutööriistu ja – esemeid. Lapsi võttis vastu lahke perenaine. Suurt huvi pakkusid vanad masinad, millega põldu hariti. Õpilased olid väga põnevil, kuidas selliste puust tööriistadega põldu künda sai. Lastele tutvustati teravilju ja nende ajalugu, töötlemist, kasutamist. Soovijad said käsikivil jahu jahvatada ning lõpuks saigi teradest jahu, millest leiba küpsetasime. Küll oli huvitav!
Väsinud suurest leivateost istusime lauda, küll maitses soe leib ja karask hästi!

Teisipäeva 31. oktoobri õhtupoolikul kogunesid algklasside õpilased ja nende vanemad koolimajja, et üheskoos üks tore LÕIKUSPIDU maha pidada.
Sissejuhatuseks mängisime ühiselt laulumängu „Me lähme rukist lõikama”. Seejärel moodustasime kolm võistkonda et kõik ikka ise kaasa lüüa saaksid.
Esimeseks võistkondlikuks ülesandeks oli lavastada muinasjutt leivast jasee teistele esitada. Kõik said ülesandega vahvalt ja loovalt hakkama. Osalejad nautisid lõbusalt esinemist ja vaatamist.
Teiseks tuli segiaetud tähtedest leivaga seotud liitsõnu kokku panna. Oli natuke pusimist, kuid vihjete abil said kõik kenasti hakkama. Selleks, et selga sirutada ja liikuda mängisime suure lustiga laulumängu „Rikas mees, vaene mees”.
Lõpetuseks said õpilased kätte pudrunädala diplomid ja põske sai pistetud rukkileivakäär.
Suur, suur tänu kõigile osalejatele!
õpetajad Anu ja Hele

4.-6. klassi õpilased tutvusid Kurgjal mardi- ja kadrikommetega ja said kõik endile mardimaskid meisterdada. Killukesi õppekäigust:

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

Hambad ragisevad, pilpad lendavad, puu vabiseb …

Nii toimetavad koprad. Nende kohalolekust jõgede, järvede, aga ka ojade ja kraavide ääres annavad märku langetatud puud ja kännud, mis meenutavad teritatud pliiatsiotsi.
16. mail käisime Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaialastega Viljandimaal Soomaa rahvuspargis ja läbisime huvitava ning hariva õppeprogrammi „Koprarajal meeletega“.
Reis Soomaale algas laste jaoks juba vara – bussis olime kohe peale hommikusööki. Sõit kulges viperusteta ja kiiresti, lapsed olid väga tublid. Kohale jõudes tervitasid meid toredad matkajuhid. Matka teemast „Koprarajal meeletega“ lähtuvalt uuris matkajuht laste käest, kas nad teavad midagi meeltest – lapsed olid nutikad ja oskasid vastata, et silmad vaatavad, kõrvad kuulevad, nina haistab, keel maitseb, käed kombivad. Matka eesmärk oligi õppida metsaloodust tunnetama erinevate meelte abil.
Koprarada viis meid läbi erinevate metsatüüpide – hämara kuusiku, heleda sõnajala-kaasiku, märja lodumetsa Mardu oja äärde. Seal elava koprapere toimetamisi oli meil võimalik lähemalt uurida. Rada oli 1,8 km pikk ja enamuses kaetud laudteega, sest talviste ja kevadiste üleujutuste ajal ei oleks muidu võimalik rada läbida. Matkarada läbides töötasid meil kõik meeled – uurisime maha langenud ja pehkinud puid, kuulasime lindude laulu, sõime jänesekapsast. Saime juurde palju tarkust kobraste elu kohta ja selle kohta, kuidas metsas käituda ja kuidas metsa hoida. Nägime oravat, kuulsime rähni. Lapsed näitasid matkajuhile oma tarkust puude, taimede, lindude ja loomade tundmisel ning julgesid ka küsida, kui midagi selgusetuks jäi või eriti huvi pakkus.
Kõige põnevam laste jaoks tundus olevat kobraste langetatud puude uurimine ja nende ümbert laastude korjamine – taskud said kõigil laaste täis.
Loomade-lindude topiseid näidati meile ka, saime mõistatada ja ära arvata, missugune on mingi looma saba, missugused on kellegi sarved.
Raja läbimine lastele üle jõu ei käinud – matka lõppedes olid nad rõõmsad ja aktiivsed ning kaasa võetud toit maitses värskes õhus ülihästi!
Meie päev Soomaa koprarajal oli täis toredaid avastusi ja uusi teadmisi. Aitäh matka organiseerijatele!
Marit Rahkemaa
Kabala Lasteaia-Põhikooli Muumi rühma õpetaja

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

Väljasõit Järvakandi klaasitehasesse

Käisime klassiga Järvakandi klaasitehases, kus meile seletati ja näidati, kuidas valmistada klaasi ning ning miks on klaaspudelid paremad kui plastpakendid ja plastpudelid.
O-I Production AS on üks maailma suurimaid klaasitootjaid, mille toodangut kasutavad jookide ja toiduainete tootjad üle kogu maailma. Eestis on O-Il üks klaasitehas Järvakandis, mille ajalugu ulatub kaugemale kui 135 aastat. Juba üle saja aasta on nad oma ettevõtet arendanud kui paindlikult toimivat kaasaegset äri.
Alguses juhatati meid koosolekute ruumi, kus meile näidati slaidikava ettevõtte tööpõhimõtetest ja struktuurist. Meile räägiti ka ohutustehnika nõuetest. Pärast seda tegime tehases väikese ringkäigu ning suundusime uuesti koosolekute ruumi. Seal me rääkisime veel veidi töötajatega ja kõige lõpuks toimus kingituste vahetamine.
Päev oli lõbus, töötajad olid sõbralikud ja küsisid meilt küsimusi meie tulevikuplaanide kohta ja vastasid meie küsimustele.
Eneli Maltsar, 8. klass

20. aprillil käisime karjääriõpetuse tunni ajal Järvakandi klaasitehases.
Peahoonesse sisenedes läksime kõigepealt ühte ruumi, kus meile räägiti sellest tehasest lähemalt ja erinevatest ametitest, kellena töötajad ettevõttes töötavad. Selles ettevõttes on kõige tähtsam töötajate turvalisus.
Peale ülevaadet saime minna tehasesse ja neid masinaid oma silmaga näha. Selleks oli vaja panna jalga turvasaapad, kõrva kõrvatropid, pähe nokamüts ja kaitseprillid ning selga punane töökittel. Kui kõik olid korralikult turvavarustuse selga pannud, saimegi ringkäigule minna. Nägime, kuidas vedelast klaasist said pudelid ja kuidas neid hooldati kuni pakkimiseni välja. Lisaks saime vaadata läbi spetsiaalse klaasi klaasivanni, kus oli vedel klaasimass nagu hõõguv tulemeri.
Pärast tagasi esialgsesse kokkusaamisruumi minnes saime ka väikesed kingikotikesed. Ekskursioon oli väga lahe ja sain palju uusi teadmisi klaasi tootmise kohta.
Eiri Grünling, 8. klass

 

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

3×3 korvpallivõistlused koolis

Teisipäeval, 25. aprillil korraldasime 1.-5. klassile 3×3 korvpallivõistluse. Kui kõik olid jõudnud koguneda, siis seletasime võistlejatele reegleid, mille järgi mängitakse. Kui reeglid said seletatud, kutsusime kaptenid ette. Seekord valisid kaptenid ise endale meeskonna.  Võistkonnad said valitud ning mäng võis alata. Mäng toimus korraga kahe platsi peal, ühe platsi peal olin kohtunik mina, teise platsi peal Kevin. Õpilased mängisid hästi ja kohtunikutöö polnud eriti raske. Kui mäng lõppes, võtsime kaptenitelt allkirjad, et nad on skooriga nõus. Kui allkirjad kogutud, siis kutsusime järgmised meeskonnad platsile harjutama ning ise läksime tulemust protokolli kandma.
Kõik võistkonnad olid tublid ja võtsid julgelt osa. Tulisest lahingust väljus lõpuks võitjana Kristo meeskond.
Oli tore päev, kõik mängisid innukalt kaasa ning olid rõõmsad.  Loodame, et 3×3 korvpall saab koolis üheks lõbusaks ja toredaks traditsiooniks.
Meie kohtunikutöö oli suhteliselt kerge. Me märkisime punkte ja noomisime, kui keegi tegi suurema vea. Üldiselt vigu ei tehtud. Varem arvasin, et kohtunikutöö on raskem, aga ei olnudki nii hull, kui arvasin. Tahaksin olla veel pallimängude võistlustel kohtunik, sest see töö hakkas mulle päris meeldima.
Suur tänu õpetaja Reedale, kes aitas meid selle päeva korraldamisel. Täname ka pealtvaatajaid, kes elasid suure rõõmuga kaasa.
Hardi, 7. klass

Reedel, 28. aprillil oli 3×3 korvpallivõistlus 6.-9. klassi poistel ja tüdrukutel. Alustasime siis nii, et tutvustasime reegleid, et keegi vigu ei teeks ja seda, kes millisel platsil mängib. Olime ise kohtunikud ja õppisime kohtunikutööd, samas saime ka ise mängida ja võita, mis oli tore!
Poisid mängisid väga vahvalt ja võitluslikult ning sai korralikult higistada.  Seekord võitis Kevini meeskond.
Tüdrukute mäng oli sõbralik ja võitluslik. Võitis Jette tiim. Pärast, kui tüdrukud ära mängisid, tuli kaks emade tiimi, kes mängisid tüdrukute esimese ja teise kohaga. Emad 2 ja tüdrukute teine tiim mängisid viiki. Emad 1 aga võitsid tüdrukute esimest tiimi.
Vaatajaid oli päris palju. Saime kogemusi koostöö tegemises ja julgust. Päev oli üldiselt tore ja lõbus. Siiski mõned inimesed käitusid oma meeskonnakaaslastega ebaviisakalt, mille tõttu kaks õpilast lahkusid. Suutsime  keerulise olukorra lahendada ja leida asendusmängijad.
Kõik võistlejad said diplomi ja kommi, esikoha võitjad said suure šokolaadi.
Kevin, 7. klass

Killukesi võistluspäevast:

 

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

Kohtumine Huumorimuuseumis

Märtsikuus käisime külas Purkus asuvas Huumorimuuseumis. Seal pidime kohtuma karikaturistide Andrus Tamme ja Priit Koppeliga. Läksime sinna sellepärast, et osaleme eTwinningu projektis „Loovus ja karikatuurikunst.“
Enne karikaturistide saabumist rääkis õpetaja Salle meile, mis selles majas enne oli ja kuidas kõik alguse sai. Kohtumine toimus vanas õpetajate toas. Seal oli seintel palju sarže Eesti kuulsustest ja tutvuda sai erinevate karikaturistide naljapiltidega. Igas nurgas olid väga õudse ilmega kujud. Neid nägin pärast unes ka, väga jubedad olid. Seinal oli ka kalasoomustest maal, mis kujutas tormist merd ja oli üpriski vägev.
Kui humoristid kohale jõudsid sai tehtud väga palju pilte ja kogu tähelepanu tõmbas alguses endale Priidu väga nunnu koer Robi. Kui kõik olid isu täis paitanud, võis kohtumine alata. Rääkisime väga palju kultuurist ja huumorist läbi ajaloo ning Eesti karikaturistidest. Saime teada, et Andrus Tamm on ka huumoriajakirja „Pilkaja“ peatoimetaja. Nalja sai ka päris palju.
Veel sain teada, et Tartus korraldatakse ka laste naljapiltide võistlust „Mida naerad, koolijüts?“. Võib-olla kunagi võtan ka sealt osa.
Luisa Laane, 8 klass

25. märtsil saime meie, e-Twinningu projektis osalejad, kokku Pilkaja peatoimetaja Andrus Tammega ja karikaturisti Priit Koppeliga. Kohtumine toimus Purkus Huumorimuuseumis. Nad rääkisid meile, mis asi see karikatuur üldse on ja mida see endast kujutab. Nad rääkisid väga huvitavalt ja tõid ka näiteid.
Ma sain uut teada seda, et tegelikult on Eestis karikatuuride joonistamisega tegelevaid inimesi väga palju. Aga meedia ja ajalehed ei kajasta seda piisavalt. Igal ajalehel on kindel karikaturist ja ülejäänutest me tegelikult ei tea midagi.
Saime tutvuda ka huvitava näitusega erinevatest saržidest ja karikatuuridest ja vaadata kujusid, mis iseloomustasid naiste elu. Samuti olid seal ka kaustad, kust sai ülevaate paljude Eesti karikaturistide loomingust.
Eiri Grünling, 8 klass

 

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar